Title: Cristabaren icasbide edo doctriña / aita Gaspar Astete jesuitac erderaz ipiñi zuanetic guipuzcoaco eusquerara itzuliya.
Autores:  Astete, Gaspar (S.I.)
Palabras clave:   Catecismos.
  Euskera Dialectos Gipuzkoa.
Issue Date to EMD: 27-Sep-2013
Publisher: Tolosan : [s.n.]
Description: Ejemp. incompleto, faltan p. finales
Dialecto : texto en euskera central -- guipuzcoano
Reedición sobre texto del S. XIX. Mantiene rasgos de esa época
S. XIX -- Periodo : primer euskera moderno
Euskalkia : erdialdekoa -- gipuzkera
Berrargitalpena
XIX. md. -- Aroa : lehen euskara modernoa
Digitalización Vitoria-Gasteiz Fundación Sancho el Sabio 2012
Rústica
URI: http://hdl.handle.net/10357/5379
Link to the catalogue: 8868
Appears in Collections:MonografíasOpen access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)