SearchResults 361-370 of 377 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Publication dateTitleAuthor(s)
1890¡Aterako gera! : jostirudia, egintza bakarran / Toribio Alzaga-k izkribatua.Pozo (Donostia-San Sebastián), imp.
1785Christau doctriñ berri-ecarlea christauari dagozcan : eguia sinis-beharren-berría dacarrena / Claudio Fleuri abadeac arguitara atera zuanetic ; Juan Antonio Ubilloscoac eusquerara itzulia.Ubillos, Juan Antonio (O.F.M.), trad.; Lama (Tolosa), imp.
1885Asis-co loria edo Francisco Santu aundiyaren eta pobrien aita-lenaren bicitza / bere seme Beovide-co aita Fr. Crispinec (min. obs.) izcribitua.Muguerza (Tolosa), imp.
1851Ondo iltzen icasteco eta ondo iltzen laguntzeco ejercicioac / Aita Agustin Cardaberazec esqueintzen diztenac.Mendizábal (Tolosa), imp.
1894¡Abek istillubak! : jostirudia egintza batian gizon bakarrentzat moldatuba / Marcelino Soroa Lasa-k.Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.
1930Mistral'en mireio / euskeraz Ormaetxea'tar Nikola (Orixe)Ormaetxea, Nicolás, trad.; Verdes Achirica (Bilbao), imp.
1878Almanaque bilingüe (erderaz eta eusqueraz) para el año de 1879. Pudente : ópera en tres actos / [Serafín Baroja].Baroja Zornoza, Serafín. Pudente.; Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.
1901Erari espirituzcoac gueyegui eratetic personai eta familiai etortzen zaizten ondoren caltegarrien gañean arguibidea / Martín Aramburuc escribitua.-
1890Gabon : iruchulotar oituren jostirudia euskara nastuban eta egintza bacarran / izkibratua Marcelino Soroa Lasa-c.Pozo (Donostia-San Sebastián), imp.
1929Bost urtian___ / bi ekitalditan Toribio Alzaga'k eratutako antzerkia.-