SearchResults 11-20 of 377 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Publication dateTitleAuthor(s)
1924Zeruko argi berria : dauzka, goizeko jarduera, meza santua, bezperak, gurutze bidea... / L-M'tar I'k ipiñiak.-
1865San Roque gloriosoaren novena : edoceiñ demboretan eguiñ ditequena batez ere gaitza edo pestea danean / Cristobal de Linazac eusqueraz jarria.Linaza, Cristobal de (O.F.M.), trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1932Biotz-begietan : olerkiak : (poesías vascas, con traducción castellana) / Lizarditar X. ; aurre-itza "Orixe"k.Ormaetxea, Nicolás, pr.
1927Esku-liburua edo kristauaren eguneroko ejerzizioak, mandamentu santuetatik examiña egiteko, konfesatzeko ta komulgatzeko prestaerak, gerozko orazioakin, meza santua kalbarioak ta beste debozioak / Agustin Kardaveraz-ek animen onerako ipiniak.-
1922Ipuin laburrak umetxoentzat / [Garitaonandia'tar Bitor'ek egiñak].Euskaltzaindia.
1929Genoveva de Brabante / por el "bertsolari" Juan Cruz de Zapirain, [traducido por] Manuel de Lecuona.Lecuona Echabeguren, Manuel de, trad.; Schmid, Christoph von.; Eusko Ikaskuntza.
1912Alkate ona / José Elizondo.Martín y Mena (Donostia-San Sebastián), imp.
1912Jesus'en Biyotzaren maitale zintzua / Lopez eta Mendizabal'tar Isaac'ec ipiñiyac.López Mendizábal, Isaac.
1855Testamentu Zarreco eta Berrico condaira edo Munduaren asieratic Jesu-Cristo-ren Evangelioa Apostoluac eracutsi zuten arterañoco berri / Escritura Santatic atera, eta euscaraz ipini dituenac Francisco Ignacio de Lardizabal Zaldivia-co beneficiaduac.Lardizábal, Francisco Ignacio de, trad.; Gorosábel (Tolosa), imp.
1904Cerura igotzeco escallera : gastelaniazco cembait liburu esleituetatic atera / Gregorio Arrue-c eusqueraz ipiñia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.