SearchResults 1-10 of 250 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Publication dateTitleAuthor(s)
1901San Ioseren zazpi domequetaco iaierea : San Ioseren onran Meza Santua entzuteco oraziñoac eta azquenean San Ioseri ta Famili Sagraduari cortea eguiteco modua... / M. A. Antia eta Lopez eta Mendizabal en seme Isaac-ec eusquera biurtua.López Mendizábal, Isaac, trad.; Antía, Manuel Antonio, trad.
1902Asti-orduetako bertsozko lanak / Felipe Arres[e] ta Beitia egillea.Astuy (Bilbao), imp.
1922Osasuna, merketza ta yanaritzaz / Eskauriatza'ren Azpeitia'tar Julene'k eginiko liburua.-
1898Auñemendiko lorea / Domingo Aguirre-ko abadeak bizkaiko euskaraz egiñiko irakurgaia.Euskalzale (Bilbao)
1780Dotrina cristianea / Bartolomé Olaechea.Robles y Navarro (Vitoria-Gasteiz), imp.
1925Oroigarriak : Bermeo'ko arrantzaleen bizikeraz eraturiko antzerkiak / Ortuzar'tar R. ; Tellaetxe'ren margo-argigarriak.Tellaeche Aldasoro, Julián de, il.
1915Ziñistuten dot Jaungoikoa'gan = Creo en Dios ; Urikoa = El Expósito ; Jon-Uso = Juan Palomo / [Antonio de] Trueba ; Echeita'tar, J. M., Larrea'tar, N. [itzultzaileak].Larrea, Nicasio, trad.; Echeita Luzarraga, José Manuel, trad.; Martín y Mena (Donostia-San Sebastián), imp.
1902Jesusen Biotz Sagradua edo Baguilla Iesusen Biotzari consagraturic / Felix Sarda eta Salbani apaiz iaun eracasleac, erderaz imiñi ebanetic ; abade euscaldun batec eusquerara biurtua.López (Tolosa), imp.
1890Fr. Balentin de Berrio-Ochoa, Tonquiñgo martiri benera-garrijaren, bicitzia / beste zucen bidez batzucaz Domingo de Canala Echevarria-gañic.Egurrola (Gernika-Lumo, Bizkaia), imp.
1912Virgilio'ren artzain-abestijak / euzkeraldu dauz Miangolarra eta Aberasturi'tarr Kesara.Miangolarra Aberásturi, Cesáreo, trad.; Astuy (Bilbao), imp.