SearchResults 1-10 of 75 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Publication dateTitleAuthor(s)
1909Cristiñau doctrina / Aita Gaspar Astetec erderaz escribidua ; eta guero Gabriel Menendez de Luarcac gauza asco erantzita atera eban ; orain eusquerarara hiyortuta urteiten dau arguitara cerbait gueyagoturic Laudiyoco Abade Jaunen encarguz eta costuz, diar dirian baiyezcoacaz.Menéndez de Luarca, Gabriel.
1780Dotrina cristianea / Bartolomé Olaechea.Robles y Navarro (Vitoria-Gasteiz), imp.
1911Cristoren dotriñaco icasquizunic biarrenac / ipiñi ditu eusqueraz Juan B. Egusquiza Abadiac.Egusquiza, Juan, trad.; Verdes Achirica (Bilbao)
1867Cristauaren dotriña / Astetec erdaraz arguitara emana ; eta Guipuzcoaco Arciprestazgo Nagusico apaicen batzarre edo Congregacioac 1855-garren urtean erabaqui zuan becela berriro euskarara itzulia.Sanz y Gómez (Vitoria-Gasteiz), imp.
1932Aurtxoen kristau ikastia : Gazteiz Eliz-Barrutiko Kristau-ikasbidea'ren lenengo malla idantzezkiz apaindu ta azalpenez eratua. Gotzai Jaunak izendatutako batzordeak : "lenengo malla"ko galderantzunak izki aundikoak dira.-
1842Catichima edo Fedea laburzki / Paul-Thérèse-David d'Astros...manuz imprimatua.Duhart-Fauvet (Bayonne), imp.
1905Cristabaren icasbide edo doctriña / aita Gaspar Astete jesuitac erderaz ipiñi zuanetic guipuzcoaco eusquerara itzuliya.-
1846Cristinauben dotrinia / Bartolomé Olaechea.Delmas (Bilbao), imp.
1904Cristabaren icasbide edo doctriña / Aita Gaspar Astete jesuitac erderaz ipiñi zuanetic Guipuzcoaco eusquerara itzuliya.-
1907Dotriña laburra : aita santu amargarren Pio-c Erroma-lurretako eliz-barrutiai, beeco mallacoentzat aguindutaco Cristau dotriñaren lenengo zatia / L. M-tar I-ec eguindaco euskal itzulera.-