Browsing by Author 7669

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Publication dateTitleAuthor(s)
1899Cantabria y la guerra cantábrica : como medio de averiguar el estado en que se encontraban las actuales provincias bascongadas en tiempo de Augusto / por Isaac López Mendizábal.López (Tolosa), imp.; López Mendizábal, Isaac.
1916Diccionario castellano-euzkera / Bera'tar Erroman Mirena Aba, buruñurduna. Euzkel-errdel-iztegia / Lopez Mendizabal'dar Ixaka.López Mendizábal, Isaac.; Dornaku Olaechea, Juan María Román (O.F.M.Cap.)
1930Diccionario castellano-euzkera / Bera'tarr Erroman Mirena. Euzkel-errdel-iztegia / Lopez Mendizabal'dar Ixaka.López Mendizábal, Isaac.; Dornaku Olaechea, Juan María Román (O.F.M.Cap.)
1918Eskaldi aukeratuak edo Padua'ko Antonio Deunari egiteko otoitz egokiyak / L-M'tar I'ek ipiñiak.López Mendizábal, Isaac.
1912Jesus'en Biyotzaren maitale zintzua / Lopez eta Mendizabal'tar Isaac'ec ipiñiyac.López Mendizábal, Isaac.
1908Manual de conversación castellano-euskera : con extensos vocabularios de nombres, verbos y modismos, diálogos, cartas, refranes, anuncios y un compendio de gramática = Erderaz eta euskeraz itz egiteko esku-liburua : izen, aditz eta esakeren iztegiak, elkarrizketak, eskutitzak, esaera zarrak, iragarriak izkindecho batekin / por Isaac López Mendizábal ; preámbulo de Arturo Campión / Lopez eta Mendizabal'tar Isaak egiña ; Arturo Campión jaunaren itz-aurrea.Campión Jaime Bon, Arturo, pr.; López (Tolosa), imp.; López Mendizábal, Isaac.
1918Manual de conversación castellano-euzkera : con extensos vocabularios de nombres, verbos y modismos, diálogos, cartas, refranes, anuncios y un compendio de gramática / por Isaac Lopez Mendizabal.López Mendizábal, Isaac.
1932Manual de conversación castellano-euzkera : con extensos vocabularios de nombres, verbos y modismos, diálogos, cartas, refranes, anuncios y un compendio de gramática = Errdel-euskel-alkarrzketako idaztitxoa : izen, aldiz eta esakeren iztegiak, alkarisketak, idazkiak, esaera zarrak, iragarkiak, eta euzkel-iztitxoa / por Isaac López de Mendizábal / Lopez Mendizabal'dar Ixaka'k egiña.López Mendizábal, Isaac.
1931Martin Txilibitu : "umearen laguna" izenekotik ateratako euskal-irakurbide laburra / Lopez Mendizabal'dar Ixaka.Mendizábal (Tolosa); López Mendizábal, Isaac.
1913Ume koxkorrentzat euzkeraz egindako zenbakiztiya edo aritmetika / Lopez Mendizabal'dar Ixaka'k.López Mendizábal, Isaac.
1920Umearen laguna : irakurrtzen ikasteko biderik errezena / Lopez-Mendizabal'dar Ixaka.López Mendizábal, Isaac.
1931Umearen laguna : irakurtzen ikasteko biderik errezena : Eusko-Ikaskuntzak argitaldua / Lopez Mendizabal'dar Ixaka ; Txiki'ren marrazkiak.Txiki, il.; Eusko Ikaskuntza.; López Mendizábal, Isaac.
1925Xabiertxo : umiei euskeraz irakurrtzen erakusteko idaztia : / Lopez-Mendizabal'dar Ixaka ; Txiki're edergarriakin.Txiki, il.; López (Tolosa), imp.; López Mendizábal, Isaac.
1959Xabiertxo : umiei euskeraz irakurten erakusteko idaztia / Lopez-Mendizabal'dar Ixaka'k ; Karmel aldizkariaren ardurapean egiña.López Mendizábal, Isaac.
1932Xabiertxo : umiei euskeraz irakurtzen erakusteko idatzia / Lopez-Mendizabal'dar Ixaka'k ; Txiki'ren edergarriak.Zabalo Ballarin, Jon, il.; López Mendizábal, Isaac.
1924Zeruko argi berria : dauzka, goizeko jarduera, meza santua, bezperak, gurutze bidea... / L-M'tar I'k ipiñiak.López Mendizábal, Isaac.
1931Zeruko argi berria : goizeko jarduera, Meza Santua, Besperak, Gurutze-bidea, Aitortzeko eta Jaunartzeko otoitzak, eta beste asko / L.M'tar I'k ipiñiak.López Mendizábal, Isaac.
1924Zeruko izarra : berak dauzka : goizeko jarduera, Meza Santua, besperak, kalbarioko bidea, konfesatzeko eta komulgatzeko otoitzak eta beste otoiz batzuk / López-Mendizabal'dar I'ek ipiñiak.López Mendizábal, Isaac.