Logo Memoria Digital Vasca Castellano   |   Euskera   |   English    Logo Fundacion Sancho el Sabio Fundazioa
Buscar en DSpace
Búsqueda avanzada

Buscar

Filtros actuales:
Añade filtros:
 | 

Resultados 1-10 de 377.

Resultados por ítem:

Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
1928Mendibururen idazkiak eta idaztankera / R. M. Azkueren lana.Azkue Aberásturi, Resurrección María de.
1912Urlo / R. M. Azkue apaizak iru ataletan euskeraz egindako opera = [Urlo] : comedia lírica en tres actos / música y letra con traducción rítmica del presbítero Dr. Azkue.Azkue Aberásturi, Resurrección María de.
1927Biotza abeslari : (Gipuzkeraz) / Maruri'tar, Erramun.Raimundo de Maruri (O.F.M.Cap.)
1929Genoveva de Brabante / por el "bertsolari" Juan Cruz de Zapirain, [traducido por] Manuel de Lecuona.Lecuona Echabeguren, Manuel de, trad.; Schmid, Christoph von.; Eusko Ikaskuntza.; Zapirain, Juan Krutz.
1927Zumaya'ko Udal-Etxean : Etxegarai'tarr Bonifazio jaunaren euskaltzain-sarreran irakurri ziran itzaldiak.Echegaray Corta, Bonifacio de.
1918Ardi galdua / R. Ma. Azkuek arteka-marteka egindako gertirudia ; edergarriak, lenengo bostak A. Guezala-renak, beste zazpirak R. Rochelt-enak.Rochelt, R., il.; Guezala Ayrivier, Antonio de, il.; Azkue Aberásturi, Resurrección María de.
1925Asistarr Prantzisko Donearen bizitza / Alfonso María Santarelli, O.F.M. ; italeraz bigarren argitaratu danetik A. José María Azkuek euskeratua.Azkue, José María (O.F.M.), trad.; Dochao (Bilbao), imp.; Santarelli, Alfonso María (O.F.M.)
1824Guipuzcoaco dantza gogoangarrien condaira edo historia : beren soñu zar eta itz neurtu edo versoaquin : baita berac ongui dantzatzeco iracaste edo instruccioac ere / beraren eguillea Juan Ignacio de Iztueta.Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.; Iztueta, Juan Ignacio de.
1922Zerurako bidea / Oyarrtzabal'tar Martín.Oyarzábal Oyarzábal, Martín.
1908Manual de conversación castellano-euskera : con extensos vocabularios de nombres, verbos y modismos, diálogos, cartas, refranes, anuncios y un compendio de gramática = Erderaz eta euskeraz itz egiteko esku-liburua : izen, aditz eta esakeren iztegiak, elkarrizketak, eskutitzak, esaera zarrak, iragarriak izkindecho batekin / por Isaac López Mendizábal ; preámbulo de Arturo Campión / Lopez eta Mendizabal'tar Isaak egiña ; Arturo Campión jaunaren itz-aurrea.Campión Jaime Bon, Arturo, pr.; López (Tolosa), imp.; López Mendizábal, Isaac.
Página de inicio   |     |   Sobre DSpace   |   Web FSS  |     |   E-Mail
Portal de Betoño, 23 01013 Vitoria - Gasteiz Tel.:945 25 39 32 Fax:945 25 02 19
fs-inv@fsancho-sabio.es
© 2014 Fundación Sancho el Sabio. Todos los derechos reservados.
DSpace Versión 3.1
Software DSpace MIT y Hewlett-Packard
Este proyecto ha recibido una ayuda
de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales, de Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Logo Ministerio de Cultura