Logo Memoria Digital Vasca Castellano   |   Euskera   |   English    Logo Fundacion Sancho el Sabio Fundazioa
Buscar en DSpace
Búsqueda avanzada

Buscar

Filtros actuales:

Añade filtros:
 | 

Resultados 1-10 de 11.

Resultados por ítem:

Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
1918Eskaldi aukeratuak edo Padua'ko Antonio Deunari egiteko otoitz egokiyak / L-M'tar I'ek ipiñiak.López Mendizábal, Isaac.
1924Zeruko argi berria : dauzka, goizeko jarduera, meza santua, bezperak, gurutze bidea... / L-M'tar I'k ipiñiak.López Mendizábal, Isaac.
1931Umearen laguna : irakurtzen ikasteko biderik errezena : Eusko-Ikaskuntzak argitaldua / Lopez Mendizabal'dar Ixaka ; Txiki'ren marrazkiak.Txiki, il.; Eusko Ikaskuntza.; López Mendizábal, Isaac.
1920Umearen laguna : irakurrtzen ikasteko biderik errezena / Lopez-Mendizabal'dar Ixaka.López Mendizábal, Isaac.
1931Zeruko argi berria : goizeko jarduera, Meza Santua, Besperak, Gurutze-bidea, Aitortzeko eta Jaunartzeko otoitzak, eta beste asko / L.M'tar I'k ipiñiak.López Mendizábal, Isaac.
1924Zeruko izarra : berak dauzka : goizeko jarduera, Meza Santua, besperak, kalbarioko bidea, konfesatzeko eta komulgatzeko otoitzak eta beste otoiz batzuk / López-Mendizabal'dar I'ek ipiñiak.López Mendizábal, Isaac.
1913Ume koxkorrentzat euzkeraz egindako zenbakiztiya edo aritmetika / Lopez Mendizabal'dar Ixaka'k.López Mendizábal, Isaac.
1918Manual de conversación castellano-euzkera : con extensos vocabularios de nombres, verbos y modismos, diálogos, cartas, refranes, anuncios y un compendio de gramática / por Isaac Lopez Mendizabal.López Mendizábal, Isaac.
1932Xabiertxo : umiei euskeraz irakurtzen erakusteko idatzia / Lopez-Mendizabal'dar Ixaka'k ; Txiki'ren edergarriak.Zabalo Ballarin, Jon, il.; López Mendizábal, Isaac.
1932Manual de conversación castellano-euzkera : con extensos vocabularios de nombres, verbos y modismos, diálogos, cartas, refranes, anuncios y un compendio de gramática = Errdel-euskel-alkarrzketako idaztitxoa : izen, aldiz eta esakeren iztegiak, alkarisketak, idazkiak, esaera zarrak, iragarkiak, eta euzkel-iztitxoa / por Isaac López de Mendizábal / Lopez Mendizabal'dar Ixaka'k egiña.López Mendizábal, Isaac.
Página de inicio   |     |   Sobre DSpace   |   Web FSS  |     |   E-Mail
Portal de Betoño, 23 01013 Vitoria - Gasteiz Tel.:945 25 39 32 Fax:945 25 02 19
fs-inv@fsancho-sabio.es
© 2014 Fundación Sancho el Sabio. Todos los derechos reservados.
DSpace Versión 3.1
Software DSpace MIT y Hewlett-Packard
Este proyecto ha recibido una ayuda
de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales, de Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Logo Ministerio de Cultura