Logo Memoria Digital Vasca Castellano   |   Euskera   |   English    Logo Fundacion Sancho el Sabio Fundazioa
Buscar en DSpace
Búsqueda avanzada

Buscar

Filtros actuales:
Añade filtros:
 | 

Resultados 361-370 de 377.

Resultados por ítem:

Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
1919Sortze Garbiko Andre Mariaren eta Gonzagatar Luis Santuaren Laguntaldeko euskaldun mutillak gorde bear duten legia..Congregación de la Inmaculada Concepción y San Luis Gonzaga (Bilbao)
1931Ama Birjiñaren sortze garbi ta kutsuren izpirik gabeko bisitetako kongregazio'ko neskatxentzat esku-liburua.-
1924Abestiak beren soñuaz [Música impresa] : Prantzisko Doneari, Eguberrietarako, Jose Doneari, Antonio Doneari / Aita Eskoriatzak argiratuak.Meltxior Eskoriatza (O.F.M.Cap.)
1925Zeruko mana gozoa : irugarrengoentzat eleiz-liburua / Aita Jose Antonio Ugarte Frantzizkotarrak argitaratua.Ugarte, José Antonio (O.F.M.)
1922Ipuin laburrak umetxoentzat / [Garitaonandia'tar Bitor'ek egiñak].Euskaltzaindia.; Garitaonandia, Bitor.
1885Aita San Inazio Loyola-coaren bizitza / Pedro Ribadeneira-c izcribatu zuanetic ; Jose Goenaga Tolosa-co semeac atera ta laburtua ; eta osagarri eder batekin, Jesus-en lagundi bereco J.I.A-c gueitu ta ornitua.Arana, José Ignacio de (S.I.); Goenaga, José (S.I.); Muguerza (Tolosa), imp.; Rivadeneyra, Pedro de (S.I.)
1932Euskal-irakaspidea = Gramática del euskera : (dialecto guipuzcoano) / por B. de Arrigarai.Ataun, Bonifacio de (O.F.M.Cap.); Celestino de Caparroso (O.F.M.Cap.)
1876Diccionario vasco-castellano y método para enseñar el castellano a los vascongados / por Juan María de Egúren.Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.; Eguren, Juan María de.
1824Ongui vicitceco ta ongui iltceco laguntza / José Cruz de Echeverría.Lama (Tolosa), imp.; Echeverría, José Cruz de (O.F.M.)
1790Aita San Ignacio Loyolacoaren Exercicioac : beren consideracio ta afectoaquin... / Agustín Cardaverazec esqueintcen ta dedicatcen dieztenac.Lama (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
Página de inicio   |     |   Sobre DSpace   |   Web FSS  |     |   E-Mail
Portal de Betoño, 23 01013 Vitoria - Gasteiz Tel.:945 25 39 32 Fax:945 25 02 19
fs-inv@fsancho-sabio.es
© 2014 Fundación Sancho el Sabio. Todos los derechos reservados.
DSpace Versión 3.1
Software DSpace MIT y Hewlett-Packard
Este proyecto ha recibido una ayuda
de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales, de Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Logo Ministerio de Cultura