Logo Memoria Digital Vasca Castellano   |   Euskera   |   English    Logo Fundacion Sancho el Sabio Fundazioa
Buscar en DSpace
Búsqueda avanzada

Buscar

Filtros actuales:

Añade filtros:
 | 

Resultados 21-30 de 30.

Resultados por ítem:

Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
1924Kristau ikasbidearen I'ko ta II-garren zatiaren azalpena / Intza'r Damaso A.Dámaso de Intza (O.F.M.Cap.)
1895Cristauaren dotriñaren jaquinbide azaldua edo Asteteren esplicacioac / Santiago Mazo Jaunaren liburutic Gregorio Arrue, Zarauzco escola maisuac aterea.Arrúe, Gregorio, trad.; López (Tolosa), imp.; García Mazo, Santiago José.
1905Cristauaren dotriña eguiazcoa / Aita Ripalda eta Astetec ipiñia ; eta Angel María Arcos berriro icustaldi bat eman eta gueitua erderaz ; eta Apaiz euscaldun batec eusquerara biurtua.Arcos, Angel María (S.I.), adic.; Astete, Gaspar (S.I.); Elosu (Durango), imp.; Ripalda, Jerónimo de.
1773Cristau dotrinaren esplicacioa : aur-entzat ta andientzat, galdetuaz ta eranzunaz maisuaren ta icaslearen artean, lendanic landuagoa ta ascoz gueiagotua, batezere, confesatzeco, comulgatzeco, ta meza enzuteco eracusmenduaquin / ateratzen du Franciscu Xavier Láriz Apaizac = Explicacion de la doctrina cristiana : para niños, y adultos por preguntas y respuestas entre maestro, y discipulo, con varios documentos, y advertencias prácticas, especialmente para confesar, comulgar, y oir misa / por Francisco Xavier de Láriz.Láriz, Francisco Javier.
1878Doctrina cristiana / Aita Gaspar Astete Jesuitac erderaz compondua ; ipiñi zuan eusqueraz Juán de Irazusta.Irazusta, Juan de, trad.; López (Tolosa), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1914Urte gutxiko aurrentzat kristau dotriñaren lenengo ikasgaiak.-
1925Gazteizko Eliz-barrutirako kristau-ikasbidea : gipuzkoako euskeraz (osoa) / Gotzai jaunaren ardurapean Jaungoiko-jakintzaren erakusle-batzordeak antolatu du.-
1932Doctrina cristiana / Aita Gaspar Astete jesuitac erderaz conpondua ; ipini zuan euzqueraz Juan de Irazusta... eta añaditución Encarnacioco eta Eucaristiaco Misterioren esplicacioa ; baita ere confesio...Irazusta, Juan de, trad.; Astete, Gaspar (S.I.)
1879Cristauaren dotriña / Astetec erdaraz arguitara emana ; eta Guipuzcoaco Arciprestazgo nagusico apaicen batzarre edo Congregracioac 1855-garren urtean erabaqui zuan becela, berrico [sic] euscarara itzulia.Cristóbal Pérez (Bilbao), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1880Doctrina cristiana / Gaspar Astete Jesuitac erderaz compondua ; ipini zuan eusqueraz Juan de Irazusta Erretore Hernialdecoac..Irazusta, Juan de, trad.; López (Bergara), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
Página de inicio   |     |   Sobre DSpace   |   Web FSS  |     |   E-Mail
Portal de Betoño, 23 01013 Vitoria - Gasteiz Tel.:945 25 39 32 Fax:945 25 02 19
fs-inv@fsancho-sabio.es
© 2014 Fundación Sancho el Sabio. Todos los derechos reservados.
DSpace Versión 3.1
Software DSpace MIT y Hewlett-Packard
Este proyecto ha recibido una ayuda
de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales, de Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Logo Ministerio de Cultura