Logo Memoria Digital Vasca Castellano   |   Euskera   |   English    Logo Fundacion Sancho el Sabio Fundazioa
Buscar en DSpace
Búsqueda avanzada

Buscar

Filtros actuales:

Añade filtros:
 | 

Resultados 31-40 de 161.

Resultados por ítem:

Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
1888Ceruraco bide zucena eta segurua / Antonio Maria Claret... gaztelaniaz ipiñi zuenetic ; Manuel Antonio Antia... euscarara itzulia.Antía, Manuel Antonio, trad.; Antonio María Claret, Santo.
19101909-garren urteko agorraren 19-an Gipuzkoako Diputazio guztiz argidotarraren aurrean Jesus Maria Echeberri-tarrak Plasenzia'ko Doctoral eta Probisore jaunak Ernani'ko elizan eman zan meza nagusian egin zuan sermoya.Echeberri, Jesús María.
1932Iñaki Deunaren gogo-iñarkunak : (San Iñazio'ren ejertziuak) / Basabe Aitak azalduta.Basabe Retolaza, Kandido (S.I.)
1918Aurrazkuntza-irakastia / Eusko-Ikaskuntza = Cartilla de puericultura / Sociedad de Estudios Vascos.Eusko Ikaskuntza.
1923Roothaan aita Juan Jesu Lagundiko lenengo-buru zanak egindako Gogalben-erakasbidea / Larrea'tar Nikasi, apaizak, euskeratua.Larrea, Nicasio, trad.; Roothaan, Joannes Philippus.
1932Aurtxoen kristau ikastia : Gazteiz Eliz-Barrutiko Kristau-ikasbidea'ren lenengo malla idantzezkiz apaindu ta azalpenez eratua. Gotzai Jaunak izendatutako batzordeak : "lenengo malla"ko galderantzunak izki aundikoak dira.-
1912Jesus'en Biyotzaren maitale zintzua / Lopez eta Mendizabal'tar Isaac'ec ipiñiyac.López Mendizábal, Isaac.
1917Ama Birjiña'ren lore-illa.-
1926Itzaldiak : laugarren sala / itzaldi oek Euskal-Esnalea'k eratu zituan.Anabitarte, Agustín.; Fernández Zabaleta, Julia.; Larrañaga Aranguren, Policarpo de.; Euskal Esnalea.
1930Soroski-arautegia / Euzko-Langillien Alkartasuna = Reglamento de socorros / Solidaridad de Obreros Vascos.E.L.A.
Página de inicio   |     |   Sobre DSpace   |   Web FSS  |     |   E-Mail
Portal de Betoño, 23 01013 Vitoria - Gasteiz Tel.:945 25 39 32 Fax:945 25 02 19
fs-inv@fsancho-sabio.es
© 2014 Fundación Sancho el Sabio. Todos los derechos reservados.
DSpace Versión 3.1
Software DSpace MIT y Hewlett-Packard
Este proyecto ha recibido una ayuda
de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales, de Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Logo Ministerio de Cultura