Logo Memoria Digital Vasca Castellano   |   Euskera   |   English    Logo Fundacion Sancho el Sabio Fundazioa
Buscar en DSpace
Búsqueda avanzada

Buscar

Filtros actuales:

Añade filtros:
 | 

Resultados 51-60 de 76.

Resultados por ítem:

Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
1929Ipuintxoak / Schmid ; [itzultzailea] Manterola'tar G.Manterola Urigoitia, Gabirel, trad.; Schmid, Christoph von.
1905Pasiño Santuaren contaera / Luis de la Palma Toledoco probincian Jesusen Compañiaco Probincial izan zanac lau Ebangelioetatic erderara aterea : orain bere Madrilgo zazpigarren urteieratic doa Bizkaiko eusquerara [Dámaso Ma. Bernaolak] biurtua.Bernaola, Dámaso María de, trad.; Soloaga (Durango), imp.; Palma, Luis de la (S.I.)
1897Lora-sorta espirituala ta propositu santuak bizitza barri bat egiteko / Aita Palacios misionariak misio-ondoan emoten zituanak ; Pedro Antonio Añibarrok bizkaiko euskeran ifini ditu.Añibarro, Pedro Antonio (O.F.M.), trad.; Palacios, Juan.
1893Jesus sacramentatuari, ama doncella Mariari eta aita S. José gloriosuari visitaac : illaren egun guztietaraco / Alfonso Ligorioc iminiac ; erderazcotic eusquerara biurtuac José Antonio de Uriarte.Uriarte, José Antonio de (O.F.M.), trad.; López (Tolosa), imp.; Alfonso María de Ligorio, Santo.
1907Catezismo laburra : Cristiñauaren dotriña laburtuaren lenengo zatiya ume chiquichuentzat Erromaco probinziyaco obispaduai aita santu Pío X.ac izentaua / biurtu dau bizcaico eusquerara Garita-Onandía-co on Balbino.Garitaonaindia Albizu, Balbino, trad.; Soloaga (Durango), imp.
1902Jesusen Biotz Sagradua edo Baguilla Iesusen Biotzari consagraturic / Felix Sarda eta Salbani apaiz iaun eracasleac, erderaz imiñi ebanetic ; abade euscaldun batec eusquerara biurtua.López (Tolosa), imp.; Sardá Salvany, Félix.
1901San Ioseren zazpi domequetaco iaierea : San Ioseren onran Meza Santua entzuteco oraziñoac eta azquenean San Ioseri ta Famili Sagraduari cortea eguiteco modua... / M. A. Antia eta Lopez eta Mendizabal en seme Isaac-ec eusquera biurtua.López Mendizábal, Isaac, trad.; Antía, Manuel Antonio, trad.; Antonio María Claret, Santo.
1915Ziñistuten dot Jaungoikoa'gan = Creo en Dios ; Urikoa = El Expósito ; Jon-Uso = Juan Palomo / [Antonio de] Trueba ; Echeita'tar, J. M., Larrea'tar, N. [itzultzaileak].Larrea, Nicasio, trad.; Echeita Luzarraga, José Manuel, trad.; Martín y Mena (Donostia-San Sebastián), imp.; Trueba, Antonio de.
1902Asti-orduetako bertsozko lanak / Felipe Arres[e] ta Beitia egillea.Astuy (Bilbao), imp.; Arrese Beitia, Felipe.
1922Osasuna, merketza ta yanaritzaz / Eskauriatza'ren Azpeitia'tar Julene'k eginiko liburua.Azpeitia, Julene de.
Página de inicio   |     |   Sobre DSpace   |   Web FSS  |     |   E-Mail
Portal de Betoño, 23 01013 Vitoria - Gasteiz Tel.:945 25 39 32 Fax:945 25 02 19
fs-inv@fsancho-sabio.es
© 2014 Fundación Sancho el Sabio. Todos los derechos reservados.
DSpace Versión 3.1
Software DSpace MIT y Hewlett-Packard
Este proyecto ha recibido una ayuda
de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales, de Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Logo Ministerio de Cultura