Logo Memoria Digital Vasca Castellano   |   Euskera   |   English    Logo Fundacion Sancho el Sabio Fundazioa
Buscar en DSpace
Búsqueda avanzada

Buscar

Filtros actuales:

Añade filtros:
 | 

Resultados 31-40 de 75.

Resultados por ítem:

Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
1909Necazariyen cartillachua : bizcaico eusqueran.Imprenta de la Provincia (Bilbao); Ampuero, José María.
1922Zeruko izarra : esku liburua, egunereko kristiñau eguiñ biarrakgogarte, Meza Santua, kurutziak (examiña edo asterketa kompesiño) edo autorkuntza, da aimbeste eguitada arimen onerako bederatzi urriñakas daukasuna / Leonardo Goiti.Goiti, Leonardo.
1924Zeruko izarra : berak dauzka : goizeko jarduera, Meza Santua, besperak, kalbarioko bidea, konfesatzeko eta komulgatzeko otoitzak eta beste otoiz batzuk / López-Mendizabal'dar I'ek ipiñiak.López Mendizábal, Isaac.
1900Misiño santuetaraco cantaac : vizcaico eusqueran iminiac.Larumbe (Bilbao), imp.
1930Kili-kili : barre-ipuinak / Zamarripa abadeak egiñiko bigarren liburu barre-zalea.Zamarripa Uraga, Pablo de.
1934Eusko alegiak / Zabala'tar Matai ; Ariztimuño'tar Joseba'ren itzaurrea.Ariztimuño Olaso, José de, pr.; Zavala, Juan Mateo de (O.F.M.)
1926Kisto'ren antz-bidea / Kempis'tarr Toma agurgarria ; Terese Deuna'ren Pi Aba Karrmeldarr Oñotsak euskeralduta.Thomas à Kempis.; Pi, Aita (O.C.), trad.
1924Aste gurena : euskeraz ta lateraz / Zabala-Arana'tarr Yoseba Aba Miren-Biotz-Semeak atondu dau.Zabala Arana Goiriena, José María de (C.M.F.), trad.; Iglesia Católica.
1934Ipuintxoak / Schmid ; Manterola'tar G.Manterola Urigoitia, Gabirel, trad.; Schmid, Christoph von.
1920Euskal-zenbakiztia : lenengo ikaste mallarako / Bizkai-Aldundiaren Erri-irakaskuntza-Batzordearen aginduz ta ordainez argitaldua.Bizkaia. Diputación Provincial.
Página de inicio   |     |   Sobre DSpace   |   Web FSS  |     |   E-Mail
Portal de Betoño, 23 01013 Vitoria - Gasteiz Tel.:945 25 39 32 Fax:945 25 02 19
fs-inv@fsancho-sabio.es
© 2014 Fundación Sancho el Sabio. Todos los derechos reservados.
DSpace Versión 3.1
Software DSpace MIT y Hewlett-Packard
Este proyecto ha recibido una ayuda
de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales, de Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Logo Ministerio de Cultura