Logo Memoria Digital Vasca Castellano   |   Euskera   |   English    Logo Fundacion Sancho el Sabio Fundazioa
Buscar en DSpace
Búsqueda avanzada

Buscar

Filtros actuales:

Añade filtros:
 | 

Resultados 11-20 de 75.

Resultados por ítem:

Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
1936Garate : Deustoko atezai / Perez Arregi`tar J.M. Jesuslagunak erderaz idatzitakotik ; Manzisidor'tar I.M. Jesuslagunak aterata.Manzisidor Segurola, Ignacio María (S.I.), trad.; Pérez Arregui, Juan María (S.I.)
1932Proyecto de Estatuto del país vasco-navarro, aprobado por las Comisiones Gestoras de las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya = Araba, Gipuzkoa, Naparroa ta Bizkai'ko Aldundien bein-beñeko ordezkariak ontzat arturiko Euskalerriarentzako sortarau-asmoa.Bizkaia. Diputación Provincial.
1919Congreso de Estudios Vascos : Oñate 1918.Congreso de Estudios Vascos (1o., 1918. Oñati)
1919La Conjugación en el euzkera bizkaino : dos estudios sobre la conjugación bizkaina en su forma actual y según una posible reforma / por Zabala-Arana'tar Joseba.López (Tolosa), imp.; Zabala Arana Goiriena, José María de (C.M.F.)
1895Jaungoicoaren Ama Birgiña guztiz garbiaren bizitza : bere debociñoeco eguiquizun, erregu ta cantacaz gueituta / deboto batec iminia.Elosu (Durango), imp.; Deboto bat.
1930Aratuzte'ko iru-urrena : Jesus Sakramentukuai, egun aonetan, egiten yakozan iraiñen ordainketa / Oar-arte'tar J. Antonio.Oar-Arteta Undabeitia, José Antonio.
1933Zenbakizti-lengaien ikastia : ikaslearen idaztia = [Tratado de Aritmética elemental : libro del alumno] / Eusko Ikaskuntza'k baietsia.Eusko Ikaskuntza.
1925Oroigarriak : Bermeo'ko arrantzaleen bizikeraz eraturiko antzerkiak / Ortuzar'tar R. ; Tellaetxe'ren margo-argigarriak.Tellaeche Aldasoro, Julián de, il.; Ortúzar, Errobusten.
1931Zeruko argi berria : goizeko jarduera, Meza Santua, Besperak, Gurutze-bidea, Aitortzeko eta Jaunartzeko otoitzak, eta beste asko / L.M'tar I'k ipiñiak.López Mendizábal, Isaac.
1915Ziñistuten dot Jaungoikoa'gan ; eta Urikoa / [Antonio de Trueba] ; Echeita'tar José Manuel [traductor].Echeita Luzarraga, José Manuel, trad.; Trueba, Antonio de.
Página de inicio   |     |   Sobre DSpace   |   Web FSS  |     |   E-Mail
Portal de Betoño, 23 01013 Vitoria - Gasteiz Tel.:945 25 39 32 Fax:945 25 02 19
fs-inv@fsancho-sabio.es
© 2014 Fundación Sancho el Sabio. Todos los derechos reservados.
DSpace Versión 3.1
Software DSpace MIT y Hewlett-Packard
Este proyecto ha recibido una ayuda
de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales, de Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Logo Ministerio de Cultura