BúsquedaResultados 1-10 de 884
Resultados por ítem:
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
1932Euskal-irakaspidea : itzulbidea = Gramática del euskera : clave de temas : (dialecto gipuzkoano) / Arrigarai-Ataun.Ataun, Bonifacio de (O.F.M.Cap.)
1924Aberats eta beartsuak atozte guziok Jose santu zoriontsuaren oñetara, onen ontasun eta errukiaren bila bere zazpi igandeak egin oi diran garayan edo zazpi igande oek bear bezela egiteko Menan eta Garibai'tar Arturo Abak...erderaz argitaratutako esku-liburua ; eta apaiz euskaldun batek euskeratua.López (Tolosa), imp.
1552De cõciliis vniuersalibus, ac de his, qu ̆ad religionis, & Reipublic ̆Christian ̆reformationê instituenda videntur : opus in duas partes diuisum / Autore Didaco ab Alaua & Esquiuel, Abulensis ecclesi ̆Episcopo.Nebrija (Granada), imp.
1798Constituciones que han de observar los individuos de la Congregación ó Cofradía baxo la advocación de Santa Casilda : sita en la iglesia de Nuestro Padre San Francisco, extramuros de la Noble Villa de Bilbao en el M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya.Robles y Revilla (Vitoria-Gasteiz), imp.
1890Recuerdo de Bilbao : álbum de 20 vistas en fototipia [Material gráfico].-
1931Txomiñ-ikasle : euzko-umiei irakuntzen erakusteko lenengo idaztia / Iturriotz'tar Pirmin.Eusko Ikaskuntza.
1909Meza Berriya : jostirudia egintza bakarrian / Barriola-tar Juan Avelino'k idatzia.-
1909Ishkiña Mutrikun : bakar-izketa / Victoriano Iraola-k iskribatua.-
1929Jaungoikoaren otsein sakramentu Deuna'ren Domingo Aba Irukoiz'tar ortozaren bizitz-edesti laburra / Gorostiaga'tar Eulojio'k.-
1715Tomo quinto de los Annales de Nauarra ó Segundo de su segunda parte / compuesto por el Padre Francisco de Aleson..Moret Mendi, Josef de (S.I.); Picart (Viana), imp.