Logo Memoria Digital Vasca Castellano   |   Euskera   |   English    Logo Fundacion Sancho el Sabio Fundazioa
Buscar en DSpace
Búsqueda avanzada

Buscar

Filtros actuales:
Añade filtros:
 | 

Resultados 11-20 de 377.

Resultados por ítem:

Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
1927Lamiak Euskalerrian / R.M. Azkueren lana.Azkue Aberásturi, Resurrección María de.
1922Ipuin laburrak umetxoentzat / [Garitaonandia'tar Bitor'ek egiñak].Euskaltzaindia.; Garitaonandia, Bitor.
1923Egizko edertasuna : ipuin luzea / [Jauregi'tar Koldobika'k egiñeko ipuiña] ; Euskaltzaindia'ren idazti batzaldirako.Gaubeka (Bermeo), imp.; Euskaltzaindia.; Jauregi Etxenagusia, Koldobika.
1919Euskel-irakaspidea o sea Gramática del euskera : dialecto guipuzkoano / por B. de Arrigarai.Celestino de Caparroso (O.F.M.Cap.)
1897Kristau doktriñ berri-ekarlea kristauari dagozkan egia siniz-bearren berria dakarrena / Jaun Klaudio Fleuri Abadeak argitara atera zuanetik ; Fray Juan Antonio Ubiloskoak euskerara itzulia.Ubillos, Juan Antonio (O.F.M.), trad.; Fleury, Claude.
1912Tratado de sintaxis del idioma euskaro / por Ignacio María Echaide.Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.; Echaide Lizasoain, Ignacio María.
1887Liberalen dotriña pecatu da : galda bician dauden aucibideac / Felix Sarda eta Salvani Apaizac arguitara emanac.Sardá Salvany, Félix.
1925Antziñako Olinpiar Jolasak / Anabitarrte'tarr Augustin.Martín y Mena (Donostia-San Sebastián), imp.; Anabitarte, Agustín.
1910Esku-egundiya / Euskal-Esnalea'ren aginduz argitaldua.Euskal Esnalea.
1850Eusquerazco manuala sacramentuen gañeko eracusaldiak eta ongui ilten laguntceco oracio egoquiac dacazquiana / lendavician Vizcaico Parroco Jaun batec ango eusqueran paraturic, orain Vergaran Santa Marinaco Coadjutore Jaunac Guipuzcoaco eusquerara viurtu duana.Undiano (Bergara), imp.
Página de inicio   |     |   Sobre DSpace   |   Web FSS  |     |   E-Mail
Portal de Betoño, 23 01013 Vitoria - Gasteiz Tel.:945 25 39 32 Fax:945 25 02 19
fs-inv@fsancho-sabio.es
© 2014 Fundación Sancho el Sabio. Todos los derechos reservados.
DSpace Versión 3.1
Software DSpace MIT y Hewlett-Packard
Este proyecto ha recibido una ayuda
de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales, de Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Logo Ministerio de Cultura