Logo Memoria Digital Vasca Castellano   |   Euskera   |   English    Logo Fundacion Sancho el Sabio Fundazioa
Buscar en DSpace
Búsqueda avanzada

Buscar

Filtros actuales:
Añade filtros:
 | 

Resultados 1-10 de 27.

Resultados por ítem:

Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
1900Kristinaubaren jakinbidea / aita Astetek erderaz egiña ; ipiñi eban bizkaiko euskeran J. Antonio Mogel ta Urkiza Markinako Kuriak.Moguel Urquiza, Juan Antonio, trad.; López (Tolosa), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1905Cristabaren icasbide edo doctriña / aita Gaspar Astete jesuitac erderaz ipiñi zuanetic guipuzcoaco eusquerara itzuliya.Astete, Gaspar (S.I.)
1904Cristabaren icasbide edo doctriña / Aita Gaspar Astete jesuitac erderaz ipiñi zuanetic Guipuzcoaco eusquerara itzuliya.Astete, Gaspar (S.I.)
1909Cristiñau doctrina / Aita Gaspar Astetec erderaz escribidua ; eta guero Gabriel Menendez de Luarcac gauza asco erantzita atera eban ; orain eusquerarara hiyortuta urteiten dau arguitara cerbait gueyagoturic Laudiyoco Abade Jaunen encarguz eta costuz, diar dirian baiyezcoacaz.Menéndez de Luarca, Gabriel.; Astete, Gaspar (S.I.)
1867Cristauaren dotriña / Astetec erdaraz arguitara emana ; eta Guipuzcoaco Arciprestazgo Nagusico apaicen batzarre edo Congregacioac 1855-garren urtean erabaqui zuan becela berriro euskarara itzulia.Sanz y Gómez (Vitoria-Gasteiz), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1911Cristauaren dotrinaco liburu chiquia : Aita Astete'ren dotriñaco liburuchuan dauden gauzaric bearrenen ezagüera itz guchitan / Bizcarra'tar Zacarias eracasle ta teolojiaco maisuac gaztelaniz antolatua ; eta apaiz euscaldun batec eusquerara itzulia...umeen oneraco.Vizcarra Arana, Zacarías de.; Astete, Gaspar (S.I.)
1935Lenbiziko Jaunartzerako kristau ikasbidea / Muniz eta Pablos'tar Tomas Iruñako Gotzai Jaun guziz agurgarrien aginduz ; Aita Astete'tik berexia, oar eta erakusgaiez osotua, ta apez jaun batzuek euskerara itzulia.Astete, Gaspar (S.I.)
1914Doctriña cristiana / Aita Gaspar Astete jesuitac erderaz compondua ; ipiñi zuan eusqueraz Juan de Irazusta.Irazusta, Juan de, trad.; Astete, Gaspar (S.I.)
1799Catecismo de la doctrina christiana / escrito por el P. Gaspar Astete ; y añadido, para su mayor declaracion... por el Lic. Don Gabriel Menendez de Luarca.Menéndez de Luarca, Gabriel.; Manteli (Vitoria-Gasteiz), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1868Aita Gaspar Astete-en cristiñau doctrinia / Gabriel Menéndez de Luarcac gauza asco erantzita atera ebana.Menéndez de Luarca, Gabriel, adic.; Delmas (Bilbao), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
Página de inicio   |     |   Sobre DSpace   |   Web FSS  |     |   E-Mail
Portal de Betoño, 23 01013 Vitoria - Gasteiz Tel.:945 25 39 32 Fax:945 25 02 19
fs-inv@fsancho-sabio.es
© 2014 Fundación Sancho el Sabio. Todos los derechos reservados.
DSpace Versión 3.1
Software DSpace MIT y Hewlett-Packard
Este proyecto ha recibido una ayuda
de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales, de Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
Logo Ministerio de Cultura